دستگاه تصفیه آب - water treatment

بسیاری از کارواش های اتوماتیک  موجود با بهره گیری از آب شهری و آب چاه  به شستشوی خودو ها می پردازند. از طرفی آب مصرفی در کارواش های اتوماتیک ، به سبب املاح موجود ممکن است که به مرور زمان ، رسوباتی از خود به جا گذارد و بر عملکرد دستگاه تاثیرات منفی باقی گذارد که عملاً دستگاه را نا کارآمد جلوه کند. ازاین رو ،جهت جلوگیری از بروز آسیب های احتمالی و به منظور بالا بردن کیفیت شستشوی ، بهره گیری از دستگاه تصفیه آب با بهینه سازی فرایند شستشو در کارواش های صنعتی سبب طول عمر دستگاه می گردد.

انواع دستگاه تصفیه آب

مرتب سازی براساس :