فوم کارواش اتوماتیک | Auto car wash foam

برند : esens گروه : مواد کارواش کد : foam

فوم: پاشش فوم بر روی سطح خودرو موجب نرم کردن و حل کردن آلودگی های باقی مانده بر بدنه خودرو می گردد.

فیلم فوم کارواش اتوماتیک

درخواست اطلاعات

عکس های فوم کارواش اتوماتیک

کالاهای مشابه فوم کارواش اتوماتیک

کارایی فوم کارواش اتوماتیک