واکس خودرو | Auto car wash foam

برند : esens گروه : واکس خودرو کد : foam

فوم: پاشش فوم بر روی سطح خودرو موجب نرم کردن و حل کردن آلودگی های باقی مانده بر بدنه خودرو می گردد.

فیلم واکس خودرو Active foam

درخواست اطلاعات

عکس های واکس خودرو Active foam

کالاهای مشابه واکس خودرو Active foam

کارایی واکس خودرو Active foam