شوینده کارواش | Auto car wash Wax dryer

برند : esens گروه : شوینده کارواش کد : wax

واکس خشک کن: این ماده شیمیایی با افزایش قدرت تجمیع پذیری قطرات آب، موجب افزایش سرعت خشک شدن خودرو و کاهش ضریب جذب گرد و غبار می گردد.

فیلم شوینده کارواش Water repllent wax

درخواست اطلاعات

عکس های شوینده کارواش Water repllent wax

کالاهای مشابه شوینده کارواش Water repllent wax

کارایی شوینده کارواش Water repllent wax