شیشه شور ماشین | Auto car wash Wax dryer

برند : esens گروه : شیشه شور ماشین کد : wax

واکس خشک کن: این ماده شیمیایی با افزایش قدرت تجمیع پذیری قطرات آب، موجب افزایش سرعت خشک شدن خودرو و کاهش ضریب جذب گرد و غبار می گردد.

فیلم شیشه شور ماشین Water repllent wax

درخواست اطلاعات

عکس های شیشه شور ماشین Water repllent wax

کالاهای مشابه شیشه شور ماشین Water repllent wax

کارایی شیشه شور ماشین Water repllent wax