واکس خشک کن کارواش اتوماتیک | Auto car wash Wax dryer

برند : esens گروه : مواد کارواش کد : wax

واکس خشک کن: این ماده شیمیایی با افزایش قدرت تجمیع پذیری قطرات آب، موجب افزایش سرعت خشک شدن خودرو و کاهش ضریب جذب گرد و غبار می گردد.

فیلم واکس خشک کن کارواش اتوماتیک

درخواست اطلاعات

عکس های واکس خشک کن کارواش اتوماتیک

کالاهای مشابه واکس خشک کن کارواش اتوماتیک

کارایی واکس خشک کن کارواش اتوماتیک